Publicat el

Informe Anual dels Continguts Digitals a Espanya 2010

L'ONTSI acaba de publicar (18/11/2010) l'Informe Anual de los Contenidos Digitales en España 2010. A continuació us presentem una selecció de les principals conclusions de l'informe.

La Indústria dels continguts es troba en un període de transició i està adoptant ràpidament la digitalització en la producció, distribució i comercialització. En un context de caiguda de la Indústria dels Continguts, la transició cap als formats digitals segueix augmentant, continuant amb la tendència dels últims quatre anys. Entre 2005 i 2009 el format digital ha crescut un 116% en termes acumulatius arribant als 8.004 milions d'euros el 2009, fet que suposa un increment del 32,7% respecte a l'any 2008.

  • El vessant digital de la Indústria dels Continguts s'ha posicionat com el motor del futur assolint un 45,5% de la facturació total de la Indústria, el que consolida la tendència cap a un major pes dels continguts digitals.
  • La televisió IP, la publicitat en línia i la publicitat mòbil són, entre altres factors, els que han impulsat el creixement dels Continguts Digitals.
  • La socialització dels continguts incrementa el consum per la facilitat d'accés als mateixos a través de diferents tecnologies i suports. En aquest apartat destaca el potencial de les xarxes socials i la penetració d'aquestes en la població espanyola, on un 42% de la mateixa pertany a alguna d'aquestes comunitats.
  • La digitalització dels continguts ha afavorit la trobada entre sectors de la Indústria i altres dins de l'economia, que incorporen els continguts de tipus digital a la seva activitat, com poden ser l'educació, la sanitat o la defensa. 

En l'anàlisi realitzada per a cada un dels sectors, destaquen les següents conclusions:

  • L'ús de videojocs arriba el 30,7% de la població espanyola, concentrant-se en els joves. Malgrat aquest alt nivell de penetració, el mercat del videojoc ha disminuït un 14% el 2009 respecte del 2008.
  • El sector musical continua amb la transició del mercat físic al digital. La facturació de la música en format digital va ascendir a 93 milions d'euros el 2009, cosa que representa el 24% de la facturació total del sector. Aquesta tendència a la digitalització de la música s'estén a nivell mundial, on el 27% de la facturació correspon a aquest tipus de distribució. Dins dels nous models de distribució en línia, durant el any 2009 s'ha consolidat el model streaming i la distribució de música per als dispositius mòbils, constituint ambdós com subsegments de rellevància dins del sector. El mercat musical espanyol es manté en les primeres posicions europees pel que fa a l'organització de festivals o macrofestivals de música es refereix, el que reafirma el model de negoci basat en la música en directe.
  • La producció de cinema, vídeo i programes de televisió ha tingut un clar repunt l'any 2009, seguint la tendència de la majoria de països europeus, amb una facturació de 4.082.000 d'euros, dels quals un 57% corresponen a continguts digitals. Dins del mercat del vídeo s'han consolidat els models de visualització per streaming.
  • Respecte al sector audiovisual, la televisió ha estat la protagonista l'any 2009, ja que va ser l'últim període de l'emissió analògica per donar pas a la televisió digital a partir d'abril de 2010. L'increment de l'oferta de canals ha accelerat el repartiment d'audiències, produint nous models publicitaris com la pauta única, on la televisió de pagament, el pagament per visió, el vídeo sota demanda o Video on Demand (VoD) i la televisió IP, són models de negoci que estan tenint major cabuda en el mercat.
  • Dins del sector de les publicacions, el subsector dels diaris ha patit un descens en la seva xifra d'ingressos a causa d'una disminució tant en la inversió publicitària com en la venda d'exemplars impresos. Això ha estat producte de la conjuntura econòmica existent i de la bona acollida de la premsa en línia. La xifra de facturació dels formats digitals va ser de 896 milions d'euros, representant un 13% sobre els 7.128.000 d'euros de facturació total de 2009. El subsector del llibre està en auge, fonamentalment gràcies a l'augment de títols publicats a Espanya, tant en edició impresa com en format digital. El llibre electrònic ha tingut gran rellevància durant el 2009, a causa del increment en el nombre de lectors d'aquest tipus de llibres i pel nombre produccions que va créixer un 52% respecte l'any anterior. Les principals causes que han augmentat la demanda han estat l'aparició de nous suports electrònics de lectura com les tablets digitals i l'increment de les vendes de lectors de llibres electrònics.
  • El sector de la publicitat ha sofert un descens del 14,9% el 2009. En el primer trimestre del 2010, la inversió s'ha mantingut en nivells similars als del mateix període de l'any anterior tot i la finalització de les emissions publicitàries a RTVE i a la dispersió d'audiències després del pas a la TDT. La publicitat en línia ha generat uns ingressos de 654.000.000 d'euros, i juntament amb el màrqueting mòbil, són els únics mitjans que van créixer per sobre del 7% el 2009, posicionant-se com alternatives en el mercat publicitari. Tot i que la televisió continuasent el format que més ingressos aporta al sector publicitari, la publicitat en línia s'ha consolidat com el tercer mitjà per quota de mercat, i el seu avanç està sent molt notable.

Font: ONTSI