Publicat el

Libroid, una nova aplicació de llibre digital multimèdia


El 30 de setembre es va presentar a la premsa Libroid, una nova aplicació de llibre digital multimèdia que vol ampliar el món de la lectura amb el potencial dels mèdia. Els llibres, que no tenen passa-pàgina sinó scroll (la posició en el text és indicada mitjançant percentatge), es poden llegir sense connexió a internet, però el seu potencial creix quan es disposa de connexió.

Segons el seu inventor, Jürgen Neffe, Libroid és un llibre sense principi ni final, que s'omple amb informació complementària sobre la qual els lectors poden clicar si desitgen més detalls.

L'aplicació permet llegir els llibres de dues maneres: en format vertical, és a dir a la manera "tradicional", i en format horitzontal; en aquest cas, la pantalla es divideix en tres seccions: el text al mig i les referències, il·lustracions, mapes, enllaços, llibres relacionats, etc, a cada costat.

El Libroid, a més, permet prendre notes i compartir informacions amb altres usuaris, mentre que l'autor sempre pot modificar i ampliar-ne el contingut. Libroid no permet imprimir els continguts. L'aplicació es vendrà a 7,99 euros a l'iTunes i és prevista la seva sortida a finals d'octubre. Més endavant Libroid estarà disponible en altres plataformes. A continuació us presentem un vídeo que mostra les característiques de Libroid.