Publicat el

Eureca, un nou cercador de documents digitalitzats per institucions catalanes


El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació acaba de posar en funcionament el cercador d’internet Eureca (Enllaç Unificat a Recursos Electrònics de Catalunya), amb l’objectiu de facilitar l’accés a documents digitalitzats per institucions catalanes.

Eureca funciona de manera similar a la biblioteca digital Europeana, ja que incorpora automàticament les dades que identifiquen un determinat document digital i permet localitzar la pàgina original on es pot trobar el document seleccionat. El nou cercador permet trobar documents digitalitzats (llibres, fotografies, mapes o cartells) penjats en els diferents servidors de les institucions.

Actualment s’hi poden trobar referències de més de 170.000 objectes digitals presents a les següents col·leccions catalanes d’interès cultural i científic:
Progressivament s’hi aniran afegint les referències de documents digitalitzats a arxius, museus i materials audiovisuals catalans o d’interès català.

Font: Generalitat de Catalunya (4/1/2010)