Publicat el

La Unió Europea es planteja revisar la legislació de drets d'autor per facilitar la digitalització de llibresViviane Reding, comissària de la Societat de la Informació i Comunicació de la Unió Europea, ha impulsat la presentació d'una iniciativa parlamentària que té com a l'objectiu facilitar la digitalització per part de les biblioteques i altres institucions, de les obres òrfenes - aquelles obres subjectes a drets de propietat intel·lectual, de les quals no se'n poden localitzar els titulars -, i les obres exhaurides. Reding també proposa l'adopció d'un copyright digital únic per a tota la Unió Europea, ja que cadascun dels 27 estats membres es regeix per la seva pròpia legislació, que evitaria haver de negociar amb diferents agències de cada país. La campanya de Reding té com a objectiu modificar la legislació de copyright de la Unió Europea per adaptar-la als nous temps i permetre als ciutadans accedir a continguts digitals a través de portals privats o públics, com ara l'Europeana, la biblioteca, museu i arxiu digital europeu. L'Europeana compta amb 4,6 milions de documents (llibres, mapes, fotografies, pel·lícules, diaris, manuscrits), el doble del que tenia quan s'obrí el novembre de 2008, amb l'objectiu d'arribar fins els 10 milions de documents el 2010. El document fa notar que l'Europeana disposa tan sols un 5% de tots els llibres digitalitzats europeus, tots els quals són de domini públic, i no inclou ni els llibres exhaurits (que representen el 90% dels llibres de les biblioteques nacionals europees), ni les obres òrfanes (que representen entre el 10 i el 20% de les obres que detenten copyright), perquè la legislació europea no ho permet. També fa notar que el projecte Europeana no és suficient per col·locar Europea en el mapa digital mundial. Per a més informació sobre Europeana us remetem a aquest post de BEAT.

La comissària vol seguir el model dels Estats Units, on una obra està protegida fins passats 70 anys de la mort del creador, i a partir de llavor es poden digitalitzar-les sense haver de pagar res als hereus. D'altra banda la legislació nord-americana també permet digitalitzar les obres òrfenes.

Reding també ha impulsat l'estudi de l'acord entre Google i els editors i autors nord-americans (que vàrem explicar en aquest post de BEAT), que preveu la creació d'un registre central d'obres, mitjançant el qual empreses privades, com Google, poden reproduir les obres del registre, a canvi del pagament a una autoritat central que redistribuiria els ingressos. Segons ella, a Europa caldria crear urgentment un registre de les obres òrfenes i de les obres exhaurides, i establir una data raonable a partir de la qual ja no s'imposi el pagament de drets als hereus. Als Estats Units aquesta data s'ha establert en l'any 1923, i totes les obres publicades abans d'aquesta data són considerades de domini públic.

Per preparar aquesta modificació legislativa la Comissió Europea ha llançat una consulta pública fins el 15 de novembre, sobre el futur de l'Europeana i la digitalització de llibres, que inclourà preguntes com ara: Com es pot assegurar que el material digitalitzat sigui accessible als usuaris de tota Europa? És millor cooperar amb les editorials pel que fa al material amb copyright? És una bona idea crear registres europeus per a obres òrfenes i exhaurides? Com es finançarà l'Europeana a llarg termini?

Font: The New York Times (28/8/2009)