Publicat el

Neix Talaia, observatori de terminologia de la societat del coneixement


Acaba de néixer (16/03/2009) Talaia, observatori de terminologia de la societat del coneixement, fruit d’un acord de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Centre de Terminologia TERMCAT. Talaia recull, a partir d’un buidatge semiautomatitzat i tècniques de filtratge de tipus lingüístic i estadístic, la terminologia en català, castellà i anglès utilitzada en els articles de les revistes acadèmiques de la UOC.

Tal com ens comenta Lluís Rius, director de Publicacions a Internet de la UOC, l'observatori té forma de diccionari en línia i s'estrena amb els termes (una gran part dels quals documentats per primera vegada) d'Artnodes. Més endavant s'hi incorporaran els de les altres revistes (IDP, RUSC, UOC Papers, Digithum). Talaia recull els termes en català, castellà i anglès; el context i la font on van sortir; el grau de rellevància; i el grau de normalització. No té vocació prescriptiva, sinó descriptiva. De fet, és el primer diccionari del TERMCAT que recull termes en el seu context, sense que hagin estat normalitzats.

Cada fitxa terminològica conté els camps següents: entrada catalana, categoria gramatical de la denominació catalana, indicador de ponderació, equivalent castellà (si n’hi ha), equivalent anglès (si n’hi ha), àrea temàtica genèrica, freqüència d’ús del terme, rellevància del terme, nota (si s’ha considerat necessari) i contextos d’ús en català, castellà i anglès amb la font de procedència corresponent.

Els termes es poden consultar seguint tres procediments diferents: utilitzant l’Accés alfabètic (agrupa les denominacions alfabèticament en català, castellà o anglès), utilitzant l’Accés per ponderació (agrupa les denominacions segons que hagin estat validades pel TERMCAT, que no hagin estat validades pel TERMCAT o que es trobin encara en procés d’estudi), o bé utilitzant la Cerca (mostra totes les fitxes que continguin el mot consultat, en qualsevol dels camps de la fitxa).