Publicat el

La Universitat estatal de Missouri substitueix els llibres de paper per llibres digitals per a ordinadors portàtils


La Universitat estatal de Missouri facilita un ordinador portàtil
a cada nou estudiant que arriba al campus

La Universitat Estatal Northwest Missouri ha anunciat l'expansió del seu programa de llibres de text electrònics accessibles des d'ordinadors portàtils. L'objectiu és eliminar els llibres impresos a curt termini.

El president d'aquesta universitat diu que en aquests moments el programa es veu condicionat pel ritme en què les editorials donen accés al seu fons digitalitzat; tanmateix considera que el moviment és imparable i que en el termini de tres anys la universitat ja no facilitarà als alumnes llibres de paper en règim de lloguer. L'argument exposat és contundent: amb aquesta mesura la universitat s'estalviarà uns 400.000 $ a l'any, dels 800.000 $ que ara gasta per mantenir un inventari de 50.000 a 80.000 llibres de text. Ara els estudiants paguen entre 80 i 90$ al semestre pel lloguer dels llibres, una xifra reduïda si es compara amb la mitjana nacional que és de 1.000 $ per alumne i any. La direcció de la universitat ja ha anunciat que un cop s'acabi d'implementar el programa aquesta quota es reduirà a la meitat, perquè els llibres electrònics són més barats que els impresos i es poden actualitzar gratuïtament sense necessitat de comprar un altre llibre. Aquest trimestre 4.000 estudiants dels 6.500 utilitzarà llibres de text a partir de materials digitals publicats per l'editorial McGraw-Hill, una editorial líder en la producció de llibres educatius.

La Universitat Estatal Northwest Missouri és pionera en anunciar la supressió total dels llibres impresos i se situa així a l'avançada del moviment digital en el món universitari. Anys enrere ja va ser pionera en l'aplicació d'un programa de lloguer de llibres de text i per facilitar un ordinador portàtil de la marca Hewlett-Packard a cada nou estudiant. La tardor de l'any passat inicià un innovador programa pilot de llibres electrònics amb Sony Reader, a partir d'una mostra de 250 estudiants de 4 cursos diferents. Els resultats han palesat algunes deficiències dels dispositius, com ara que les pàgines no salten amb prou agilitat o la impossibilitat d'incloure anotacions dintre del text.

Com a conclusió els representants de la universitat han decidit que els ordinadors portàtils i notebooks resulten ser una plataforma més adient per a l'educació digital que no pas els dispositius lectors de llibres electrònics.

Per a conèixer altres experiències universitàries innovadores amb relació al llibres electrònics, us remetem a aquest post de Beat.

Font: The Kansas City Star (10/1/2009)