Publicat el

S'instal·len pissarres digitals en tots els centres d’Educació Especial de la Generalitat Valenciana

Aula del CRA Oleana amb pissarra digital (font: escola lliurex)
La directora general d'Innovació Tecnològica Educativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, Sofia Bellés, donà a conèixer (5/5/2008) el Pla Integra-TIC als directors dels centres d'Educació Especial de la Comunitat Valenciana.

El pla Integra-TIC consta de tres línies d’actuació:
  1. Dotar de l’equipament informàtic i de programari als 26 centres d’Educació Especial dependents de la Generalitat Valenciana (en total, 298 aules). Aquestes pissarres permeten la presentació de materials visuals i de l’ús de llenguatge de signes simultàniament, que permeten una major accessibilitat per als alumnes sords.
  2. Proporcionar l’equipament per a l’atenció hospitalària i domiciliària. L’objectiu és afavorir la comunicació de l’alumne amb la seva família i amb els seus companys de classe, així com la integració amb el seu centre educatiu des dels hospitals o des del seu domicili.
  3. Incorporar l’equipament informàtic i el programari adaptat per a les aules PASE (Programa d'Acollida al Sistema Educatiu), aules -114 actualment- que estan dotades amb equipament TIC per a facilitar la tasca docent dels professors i l’aprenentatge dels alumnes estrangers en els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
El pla Integra-TIC va ser presentat el passat mes d’abril, i el primer centre experimental que el posà en pràctica (setembre del 2007) fou el centre “La Panderola” de Vila-real.