Publicat el

La Universitat de Princeton publicarà llibres de text per al lector de llibres electrònics Kindle

La prestigiosa editorial independent Princeton University Press, que manté estretes connexions amb la universitat nord-americana de Princeton, acaba d’anunciar que aviat publicarà llibres de text per al lector de llibres electrònics Kindle, d’Amazon. Princeton segueix d’aquesta manera les passes de les universitats de Yale, Oxford i Califòrnia. A diferència d’aquestes, però, publicarà la versió electrònica del llibre dues setmanes abans que n’aparegui la versió impresa en paper. El primer llibre serà The Subprime Solution, de Robert Shiller.
Sembla ser que el Kindle està fent forat entre els estudiants universitaris. I si bé té alguns desavantatges respecte d’altres aparells mòbils, com ara l’iPhone, té unes prestacions que són ben valorades pels estudiants: bona lectura dels textos mercès a la grandària de la pantalla, gran capacitat d’emmagatzematge de llibres i de treballs, bona cerca textual i facilitat de marcatge de textos i de prendre notes, característiques que s’afegeixen a la facilitat que ofereix del servei sense cables mitjançant pel qual es poden descarregar llibres de la xarxa des de qualsevol lloc. Amb els llibres que no tenen imatges sembla que els lectors de llibres electrònics comencen a assolir un notable èxit; caldrà veure com evoluciona la tecnologia dels lectors per tal que puguin visualitzar bé llibres amb fotografies i gràfiques, en què el color és un element indispensable.