Publicat el

El coneixement químic de la Wikipedia anglesa, per primera vegada en format llibre


KnowledgePublications.com, una editoral líder en llibres sobre energia, acaba de posar parts significatives del contingut de la química de la Wikipedia anglesa en un llibre imprès, complint totalment la llicència de documentació lliure GNU de la Wikipedia. El llibre es titula The Chemical Educator: for The Chemistry and Manufacture of Hydrogen (ISBN: 978-1-60322-067-5).

Steven Harris, fundador de Knowledge Publications, opina que el volum "és un dels millors llibres mai escrits sobre la fabricació de l'hidrogen. El llibre ha estat tan ben rebut pels nostres clients que hem creat un DVD que complementa el llibre i ara hem llançat el primer dins la sèrie Educador Químic el contingut de la qual és un 100% Wikipedia". "Hem llançat aquest llibre en format imprès per a millorar les tasques d'aprenentatge, ja que és per a l'estudi, l'escola, per a fer notes i referències, etc."

Font: PublishersNewswire (16/04/2008)

0 comentaris: