Publicat el

Acord històric entre les universitats europees per difondre continguts científics


L'Associació d'Universitats Europees va crear l'any passat un grup de treball dedicat a l'estudi i promoció del moviment Accés Obert. Aquest grup acaba de publicar (25/1/2008) un acord, que ha estat assumit unànimement per 791 universitats europees de 46 països, pel qual s'adopten una sèrie de recomanacions per afavorir la difusió en obert dels continguts provinents de la recerca científica i acadèmica.

El moviment Accés Obert preconitza l'accés permanent, gratuït i lliure de restriccions de propietat intel·lectual, dels continguts científics i acadèmics, i que es puguin difondre entre la comunitat acadèmica amb l'objectiu d'afavorir la recerca científica. El moviment es basa en la idea que els resultats de la investigació finançada amb diners públics han de ser de domini públic i que la revisió de les publicacions per part dels altres membres de la comunitat és essencial per al progrés científic. Està per veure si aquest acord tindrà repercussions en el sector editorial.

Per a més informació sobre la reacció de les editorials americanes arrel del decret de 2006 aprovat pel Congrés dels Estats Units a favor de l'accés obert, us remetem a aquest post de Beat.

1 comentaris:

efaura@xtec.cat ha dit...

En una línia semblant, no sé si coneixeu també el Projecte Muse
http://muse.jhu.edu/

Important per la difusió del coneixement.