Publicat el

Editors americans creen un lobby contra el decret d'accés obert

Durant els darrers anys han sorgit als Estats Units un bon nombre d'iniciatives destinades a difondre els escrits científics a través d'internet. Un d'aquests esforços prové de l'organització National Institutes of Health (NIH), l'agència nacional americana de recerca mèdica, que encoratja els investigadors a enviar exemplars de les seves publicacions al PubMed Central , que és l'arxiu digital lliure de les revistes de les ciències de la vida i biomèdiques del NIH i que està treballant amb els editors per evitar problemes de propietat intel·lectual. Però donada la lentitud del PubMed Central, el Congrés dels Estats Units ha expressat la voluntat de elaborar un decret obligatori per garantir l'accés obert a les informacions científiques. El Congrés argumenta que els resultats de les investigacions finançades amb diners públics han de ser accessibles al públic que els ha pagat. El decret Federal Research Public Access Act, que es va introduir el 2006 amb la intenció d'assegurar l'accés obert, ha generat l'oposició d'alguns editors científics. A principis de 2007 l'Association of American Publishers (AAP), que inclou editorials com Wiley, Elsevier i l'American Chemical Society, van contractar els serveis del consultor en relacions públiques Eric Denzenhall (el mateix que havia representat Exxon-Mobil contra Greenpeace) per organitzar una campanya amb l'objectiu de frenar aquest decret. Aquesta campanya es basa en arguments tals com que el fet que el govern controli els continguts facilitarà la censura i la manipulació per part del mateix govern o que aquesta iniciativa perjudicarà el foment de la crítica entre col·legues científics. Aquesta campanya es vehicula a través de la web de PRISM (Partnership for Research Integrity in Science Medicine), un lobby anti accés obert creat pels propis editors. Però alguns editors científics ja han començat a desmarcar-se dels continguts d'aquesta web, perquè falta a la veritat i per tant desacredita la seva postura i resulta contraproduent. En aquest sentit la Rockefeller University Press ha difòs una carta desvinculant-se de PRISM.

Font: Ars Technica (21/9/2007)