Publicat el

PADICAT, el patrimoni digital de Catalunya


PADICAT és un projecte que consisteix a capturar, processar i donar accés permanent a tota la producció cultural, científica i de caràcter general catalana produïda en format digital.

PADICAT està coordinat per la Biblioteca de Catalunya i compta amb la col·laboració del Centre de Supercomputació de Catalunya i amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació puntCAT. El projecte, iniciat el juny de 2005, pretén a) compilar massivament els recursos digitals publicats en obert a internet, b) impulsar el dipòsit sistemàtic de la producció web de les entitats catalanes i c) promoure línies de recerca per mitjà de la integració temàtica dels recursos digitals de determinats esdeveniments de la vida pública catalana.

El sistema, pioner a l'estat espanyol, ja és en marxa en altres països, on s'anomena "dipòsits digitals nacionals" o "arxius web" a projectes similars, essent els més coneguts la nord-americana Internet Archive, l'australià Pandora, la britànica UK Web o el suec Kulturarw3.

La Biblioteca de Catalunya preveu que el sistema estigui en ple rendiment el 2009, moment en què disposarà de 100.000 pàgines web capturades en diverses edicions, que possiblement signifiquin uns 50 milions d'arxius i 30 Terabytes de volum. Paral·lelament, es preveu tancar acords de cooperació amb 300 institucions de tot tipus, així com permetre l'accés en obert, en línia, a bona part de la col·lecció.

Amb la posada en operació pública d'aquest servei, qualsevol persona o entitat pot proposar recursos digitals que han de formar part del Patrimoni Digital de Catalunya. La Biblioteca de Catalunya, a l'hora d'emmagatzemar les dades segueix la Llei de propietat intel·lectual, i a l'empara del que disposa l'art. 37.1 de l'esmentada Llei, localitza, captura i emmagatzema les pàgines web publicades a internet, tractant-se d'un acte de recerca, sense finalitat lucrativa, que contempla la tasca de conservació del patrimoni cultural que realitza com a biblioteca nacional. Tanmateix, les persones o institucions que no volen tenir els seus materials en el projecte en obert poden comunicar la seva negativa a PADICAT.

Al febrer del 2007 la Biblioteca de Catalunya entrà a formar part de l’International Internet Preservation Consortium (Consorci Internacional de Preservació d’Internet), creat el 2003 i dedicat a la preservació digital, és a dir, a la conservació dels continguts de les pàgines web un cop aquestes s’actualitzen o desapareixen. D’aquesta manera, les institucions que en formen part asseguren la pervivència de la producció digital dels seus respectius àmbits territorials.

Entre altres entitats i associacions que han decidit impulsar el Patrimoni Digital de Catalunya podem esmentar (només mitjans): Col·legi de Periodistes de Catalunya, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Cavall Fort, Institut d'Estudis Catalans, Òmnium Cultural, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Eumo Editorial, Aixotoca, Associació Catalana de Premsa Comarcal, L'Avenç, Cromosoma S.A., E-News Terrassa, E-notícies.com, Fundació Terrassa.Net, Grup Comunicació21, Grup Flaix, S.L. La Guia de Manresa i de la Catalunya Central, Ràdio Arenys, Vilaweb i Xarxa Audiovisual Local.

Font: PADICAT