Publicat el

La Universitat Jaume I obre un portal que permet la consulta gratuïta de material docent


La Universitat Jaume I de Castelló ha posat en marxa el projecte UJI OpenCourseWare, una iniciativa que permet la publicació gratuïta de materials educatius a través de la xarxa. L’OpenCourseWare (OCW) és una proposta del Massachussets Institute of Technology (MIT) per a la lliure difusió del coneixement. El que es pretén amb aquest projecte és que universitats de tot el món facilitin a través d’Internet el seus materials docents: apunts, exàmens, recursos multimèdia o qualsevol material útil per a l’estudi.
El portal encara és un prototip que està en desenvolupament però ja es poden trobar 20 assignatures. També s’hi inclouen els continguts de les noves assignatures semipresencials que s’implanten el curs 2007-2008 en les titulacions d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i de Ciències Empresarials (l'objectiu del sistema semipresencial és facilitar la compatibilitat dels estudis universitaris amb la vida laboral, de manera que es potencïi la formació al llarg de tota la vida).
La Universitat Jaume I de Castelló és una de les 10 universitats de l'estat espanyol que s’han adherit a aquesta proposta amb l’impuls d’Universia (en què actualment participen, pel que fa a les universitats del Països Catalans, Barcelona, Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, Rovira i Virgili, Alacant, València, Jaume I i Illes Balears).
La UJI actualment té tres línies d'actuació previstes en el Programa UJI Virtual: el projecte pilot de tutoria electrònica, la promoció de la producció de materials lliures i el sistema de titulacions semipresencials.

Font: Notícia 1 i notícia 2 de la Universitat Jaume I