Publicat el

La conselleria d'eduació valenciana promou el programa EducaRed


La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i la Fundación Telefónica han signat (24/9/2007) un conveni de col·laboració mitjançant el qual la Fundació posa a disposició de la comunitat el portal EducaRed i totes les seves eines i continguts educatius, així com un pla de formació presencial en col·legis dirigit a pares, professors i alumnes amb l'objectiu de potenciar l'ús de les TIC en l'educació.
El programa EducaRed, que impulsa l'ús d'internet en l'educació, està promogut per la Fundación Telefónica, Telefónica i diverses organitzacions del món educatiu de l'estat entre les quals es troben associacions professionals, sindicats i confederacions de pares (com ara la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya). EducaRed és un programa obert creat el 1998 que aspira a relligar tota la comunitat educativa en castellà de l'estat -professors, alumnes, pares i centres- d'ensenyament primari, secundari, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. EducaRed també és present a l'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia i Perú.