Publicat el

El 22% de la producció editorial espanyola és en format digital

Segons dades de l'Agència de l'ISBN comunicades per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya l'any 2012 es varen publicar 88.349 títols, el 22% dels quals varen ser en format digital. Segons l'Agència de l'ISBN,
durant el 2012 es van registrar un total de 20.079 obres en format digital. Això representa un increment del 13% respecte a l'exercici anterior (17.843 títols). Amb aquestes xifres, les obres editades en format digital van representar el 22% de la producció de les editorials espanyoles durant l'exercici. Aquestes dades demostren que les editorials espanyoles estan fent un important esforç per oferir un ampli catàleg de llibres en format digital, si bé, com han mostrat estudis com l'Informe de Comerç Interior del Llibre 2011, encara no està havent-hi una correlació en les dades de facturació. Cal assenyalar, a més, que l'Agència va registrar 4.209 obres més en altres suports (CD, DVD, audiollibres ...)

Altres dades de l'informe són: el 2012 es van donar d'alta a l'Agència de l'ISBN un total de 535 noves editorials. A Espanya, la indústria editorial mou anualment prop de 3.000 milions d'euros, un 0,7% del PIB, i dóna feina directa i indirecta a més de 30.000 persones. Les 840 empreses editorials agrupades en la FGEE representen prop del 95% del sector i al llarg del 2011 van publicar més de 284 milions de llibres i van editar més de 88.000 títols amb un tiratge mitjà per títol de 3.441 exemplars. En l'àmbit exterior, el sector del llibre espanyol va exportar llibres per un import total de 482.440.000 d'euros, el que va suposar un increment del 5,38% respecte al 2010.

Font: Nota de premsa de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (gener 2013) (document en pdf)