Publicat el

La Fundació World Wide Web llança el projecte Web Index
World Wide Web Foundation ha llançat (5/9/2012) un portal anomenat Web Index,  una eina d'abast mundial que servirà per mesurar el creixement del Web, el seu ús i l'impacte en les persones i els països. De moment, cobreix un total de 61 països desenvolupats i en vies de desenvolupament, i incorpora indicadors per mesurar l'impacte polític, econòmic i social en el Web.  Les actualitzacions del Web Index es publicaran anualment i seran de lliure accés. Els resultats podran ser utilitzats tant pel sector públic com el privat, institucions acadèmiques, ONGs i les indústries tecnològiques.  Eventualment preveuen que aquesta eina permetrà fer comparacions de tendències al llarg del temps i entre països.

Segons expliquen al web, l'objectiu del projecte és compilar dades sobre el web i fer-les accessibles, ajudar a ampliar i entendre com els països poden aprofitar l'impacte d'aquesta eina. L'índex mesura i situa en un rànking els diferents països a partir de l'examen de la qualitat i el grau de desenvolupament en les infraestructures de comunicació i institucionals (per exemple les polítiques que regulen l'accés al web i nivells d'educació per treure'n el major rendiment), l'ús del web (percentatges d'individus que usen el web), el contingut disponible, així com indicadors polítics, socials i econòmics. 

La World Wide Web Foundation, és una organització  sense ànim de lucre, fundada el 2009 per l'enginyer informàtic anglès i inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee.