Publicat el

El llibre electrònic ja representa el 17% dels llibres registrats a Espanya

Segons dades recollides en el primer any de funcionament de l'Agència de l'ISBN, les editorials espanyoles van publicar més de 103.000 títols durant l'any 2011 en tots els formats (paper, digital i altres) i en totes les llengües. Aquestes xifres representen un lleuger creixement del nombre de llibres registrats (el 4%).

Pel que fa a les obres en format digital, l'any 2011 se'n varen registrar un total de 17.843 obres, el 38% més respecte el 2010. Les xifres representen el 17% del total dels llibres registrats per l'Agència de l'ISBN a Espanya durant el 2011 i reflecteixen el creixent interès del sector editorial per oferir als seus lectors títols editats en format digital. Val a dir que el percentatge de publicacions electròniques en el darrer trimestre del 2011 va ser del 19% , davant de l'11% el 2010.
Percentatge de llibres electrònics registrats a l'ISBN

Un altre espectacular creixement el 2011 va ser el del nombre de noves editorials: de 349 el 2010 s'ha passat a 583 (un augment del 76%).

Font: Federació de Gremis Editors d'Espanya (febrer 2012) i ISBN notícies