Publicat el

Les editorials jurídiques guanyen un plet contra el Consell General del Poder Judicial

El Tribunal Suprem ha sentenciat a favor del recurs de diverses editorials jurídiques i de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya que impugnaren el reglament "sobre reutilització de sentències i altres resolucions judicials" del CGPJ el qual permetia cobrar per l'ús de les sentències judicials. El Tribunal Suprem considera que no hi ha cap norma que habiliti al CGPJ per estendre la seva potestat reglamentària respecte d'activitats situades fora del propi àmbit institucional del Poder Judicial.

El decret establia que els jutges i els tribunals només podien dirigir les sentències i resolucions judicials a un repositori centralitzat. Un cop aquí, el CGPJ administraria el repartiment de la informació, especialment a través del Cendoj. El decret afegia: "la reutilització, depenent dels usos o finalitats que persegueixin els reutilitzadors, podrà quedar subjecta a especials condicions fixades en una llicència, inclòs el pagament d'un preu públic, o bé efectuar-se sense subjecció a condicions especials". El Tribunal ha considerat que l'òrgan de govern dels jutges no té competència per regular una activitat "realitzada per tercers, aliens al poder judicial (...), que aquests al seu torn despleguen en relació amb altres tercers ".

Font: Aranzadi (26/11/2011)