Publicat el

Wiley-Blackwell publica la versió en línia de la col·lecció de química Patai


L'editorial Wiley-Blackwell ha publicat la versió en línia de l'obra de referència en química Patai. Es tracta d'una col·lecció de 120 volums, iniciada pel professor Saul Patai, que són un compendi de tots els aspectes de la química orgànica. Els 21 volums publicats d'ençà 1995 - que comprenen 27.000 pàgines - es poden consultar en format digital a interscience.wiley.com/reference/patai. L'obra s'actualitzarà dos cops a l'any, sense límit d'accesos ni d'ús. El format permet una cerca alfanumèrica i tots els capítols de la col·lecció es poden descarregar i imprimir individualment. I els títols anteriors al 1996, que completen 86 volums que sumen 70.000 pàgines, estan disponibles en la col·lecció de Wiley Online Book Series.