Publicat el

El Ministeri de Cultura publica un informe sobre l'impacte del llibre electrònic en el sector editorial

El Ministeri de Cultura ha publicat (8/4/2010) un informe sobre el Llibre Electrònic. El document, que ha estat elaborat pel Grup de Treball sobre el Llibre Electrònic de l'Observatori de la Lectura i el Llibre, analitza l'impacte del llibre electrònic en el sector del llibre i en els hàbits lectors.

Segons l'informe, "la transformació digital està en marxa i tot sembla indicar que és imparable. Les últimes dades, de 2009, apunten a un creixement de l'edició electrònica a Espanya que supera el 48% enfront a les dades de l'any anterior. No obstant això, tant autors com lectors, llibreters, distribuïdors i, especialment, editors, estan afrontant aquest procés de canvi amb certa cautela deguda a dos factors: d'una banda, la necessitat de readaptar l'actual marc legal als nous requeriments de l'entorn digital, de l'altra, l'absència d'un model de negoci definit."

"Aquesta necessària readaptació dels actuals instruments jurídics per oferir les mateixes garanties que en el cas del llibre en paper, es resumeix en els següents punts: actualització dels contractes d'edició literària adaptant-los als nous formats; respecte del dret de l'autor a la integritat de la seva obra en un mitjà en què els continguts són especialment vulnerables, la urgència d'adoptar mesures normatives que corregeixin les deficiències jurídiques actuals en la difusió d'obres protegides a través de xarxes P2P i pàgines web, i l'acompanyament de models legals d'accés per al consumidor quan s'apliquin eines que dificultin la còpia il legal."

"El 2011 un gran nombre d'editorials tindran més de la meitat del seu catàleg digitalitzat, les novetats aniran ocupant cada vegada més espai en l'oferta digital, igual que els títols destinats a la lectura en dispositiu lector; es reforçarà la tendència a utilitzar simultàniament diversos canals de comercialització, encara que amb major pes de la venda a través del web de l'editorial, seguida per plataformes genèriques i llibreries."

Font: Nota de premsa del Govern d'Espanya (8/4/2010)