Publicat el

Materials docents universitaris en xarxa


S'acaba de posar funcionament (15/10/2009, presentat oficialment el 12/01/2010) Materials Docents en Xarxa (MDX), repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats de Barcelona, Autònoma, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Girona, Lleida, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, Vic i Jaume I.

A l'MDX es poden consultar lliurement i gratuïtament documents elaborats per professors universitaris per a les seves classes.

Els objectius del Portal són:

  • Facilitar la gestió dels materials i els objectes docents produïts a les universitats, tot integrant-los i organitzant-los en un servidor comú.
  • Oferir al personal acadèmic de les universitats participants un servidor de recursos per a l'arxivament dels materials docents que produeixen i per a la seva reutilització posterior.
  • Proporcionar un accés senzill, ràpid i permanent a la producció docent de les institucions membres.
  • Afegir valor als materials aplegats amb elements com ara l'adreça permanent, les citacions normalitzades o les estadístiques de consulta.
  • Establir i aplicar mecanismes de preservació per tal d'assegurar la perdurabilitat dels materials.
  • Potenciar la publicació i l'edició de la producció docent en suport electrònic.

MDX és un projecte de les universitats participants, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que compta amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Més informació: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya