Publicat el

L'enciclopèdia digital Encarta tanca


Microsoft ha anunciat que el 31 d'octubre del 2009 tancarà els llocs web de l'enciclopèdia multimèdia MSN Encarta; només la versió japonesa es mantindrà fins al 31 de desembre. A més, Microsoft deixarà de vendre els programaris Microsoft Student i Encarta Premium el juny d'aquest mateix any.

Encarta va néixer el 1993, quan Microsoft va comprar els drets de la 'Funk & WagnallsEncyclopedia', que ja no s'imprimeix. Inicialment va ser pensada per a ser distribuïda en disc compacte i representà una certa competència a les grans enciclopèdies de referència. L'any 2000 la seva popularitat decaigué, probablement a conseqüència dels creixements de la Wikipedia i, com no, de la mateixa xarxa d'Internet. El 2005 Encarta permeté als usuaris que proposessin actualitzacions als articles, però aquestes no hi eren incorporades fins que els editors de l'enciclopèdia no els aprovaven.

L'edició estàndard d'Encarta té uns cinquanta mil articles, amb els sons, vídeos i fotografies corresponents. En canvi, la versió de pagament en té seixanta-dos mil i ofereix més contingut multimèdia: vint-i-cinc mil fotografies i il·lustracions, més de tres-cents vídeos i un atles interactiu.

Segons Microsoft, "Encarta ha estat un producte popular a tot el món durant molts anys", però "la gent d'avui cerca i consumeix informació de moltes més vies diferents que no fa uns quants anys".

Font: Important Notice: MSN Encarta to be Discontinued (març 2009)