Publicat el

Neix el portal d'assistència jurídica derecholocal.es


El Derecho Grupo Editorial ha llançat derecholocal.es, una web d'assistència jurídica que té com a objectiu proporcionar informació i documentació a les administracions locals de l'estat espanyol. El portal ofereix informació de tots els àmbits locals, com ara organització de les corporacions locals, personal, demarcació, règim electoral, béns, serveis públics, subvencions, etc.

També proporciona un servei personalitzat d'assessorament i una selecció de resolucions i dictàmens provinents de diferents òrgans consultius i articles doctrinals.

El Derecho Grupo Editorial és un grup editorial creat el 1994 especialitzat en l'edició jurídica en suport electrònic, enfocat als professionals del dret (advocats, jutges, fiscals, etc.), als professionals dels àmbits fiscal, laboral, comptable, immobiliari i urbanístic i a partir d'ara en l'àmbit local a través de la seva nova base de dades derecholocal.es.