Publicat el

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal estrena una hemeroteca digital


Diari de Sant Cugat (5/9/2002), fragment de la pàgina 4

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha posat en marxa una hemeroteca digital per consultar les seves publicacions associades a través d’internet. L’hemeroteca es nodreix de les edicions dels diaris i revistes associades des de l’any 2002 al 2007, que ja es poden consultar. Les consultes es podran realitzar per comarca, pel nom de publicació o per la seva periodicitat i permet visualitzar els continguts en format web y en PDF, així com consultar portades o exemplars complerts. L’ACPC ha signat acords de col•laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la Diputació de Barcelona perquè les dades es puguin consultar a través de les respectives xarxes de biblioteques.

Gràcies Guillem Verger, per la informació.

Font: Comunicació 21 (2/9/20098) i Premsa comarcal Digital (1/9/2009)