Publicat el

217 Babel St, l'experiència d'una novel·la col·laborativa en línia


Tenim notícia via if:book de la creació d'una novel·la col·laborativa per internet anomenada 217 Babel St. Es tracta d'una iniciativa de l'escriptor i periodista William Shaw qui, en col·laboració amb Susanna Jones, Alison MacLeod i Jeff Noon, estan creant una novel·la col·laborativa força reeixida.

217 Babel Street presenta diverses històries interconnectades que tenen lloc en 20 apartaments d'un mateix edifici. Cadascun dels quatre escriptors treballa independentment de la resta, comencen les històries des de diferents habitacions i van creant noves pàgines a partir d'enllaços des d'una paraula o una frase d'una pàgina ja escrita. Els escriptors es poden interrompre mútuament, agafar les històries des del punt on es deixen i variar el curs narratiu, de manera que la novel·la es va creant de manera improvisada, s'expandeix a altres habitacions i es creen noves situacions i nous personatges, els quals es van llistant al final de les pàgines, i fent-hi un clic sobre el nom del personatge ens mostra la descripció del seu perfil i les pàgines on hi apareix.