Publicat el

Neix la plataforma yosoyAutor per a defensar els drets dels autors i creadors


Acaba de néixer (7/4/2008) la plataforma yosoyAutor amb la finalitat de defensar la creació, els autors i els creadors davant dels intermediaris que en neguen el seu valor en un moment en què la revolució tecnològica està canviant les formes de relacionar-se entre el creador de continguts i la persona que en gaudeix. La pàgina web de laplataforma és en fase beta i actualment només conté el manifest fundacional i un formulari per a registrar-se com a autor. El menú de la web ens anuncia que progressivament disposarà de les seccions autor, plataforma, sala de premsa, suports i documentació. El manifest fundacional sol·licita que es compti amb la presència i la veu de la plataforma en les negociacions, consultes o conversacions presents i futures de qualsevol legislació que afecti l'aprenentatge, producció, promoció, difusió i defensa de la creació cultural i de la propietat intel·lectual. La plataforma s'adreça als escriptors, músics, artistes plàstics, audiovisuals, de les arts escèniques, programadors, fotògrafs, etc. perquè s'hi inscriguin.