Publicat el

El CSIC recull en una web les seves publicacions científiques


El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), acaba de presentar (18/01/2008) el seu nou portal digital.csic. La web, de lliure accés, reuneix les publicacions científiques i els arxius multimèdia dels seus investigadors. L'objectiu d'aquesta iniciativa és difondre els treballs, facilitar a la societat l'accés a la cultura i millorar les oportunitats de finançament de la institució. Actualment el CSIC aporta el 20% de les publicacions científiques de l'Estat espanyol.

El sistema inclou un arxiu de fotografies, vídeos i material multimèdia de les investigacions. Entre els documents que hi ha en la pàgina web es troben els articles aprovats per les revistes i a l'espera de publicació, patents d'investigació, tesis doctorals, comunicacions en congressos i material didàctic de diferents nivells dirigit a professors i alumnes. La recerca d'informació a la pàgina web pot fer-se per paraules clau, autor, títol de l'article, matèria, o per qualsevol dels 128 instituts del CSIC. Així mateix, es pot accedir a la informació segons les àrees d'investigació i organització de l'organisme: biologia i biomedicina, aliments, materials, humanitats i ciències socials, física, química, ciències agràries, recursos naturals i serveis centrals.

La informació i el material de la web podran utilitzar-se sota els diferents tipus de llicències que ofereix Creative Commons. El projecte s'inscriu en el moviment Open Access Initiative, que aparegué el 2003 arran de la Declaració de Berlín. En un post publicat el 22 de juliol del 2007 Beat es féu ressó del procés de digitalització de les revistes del CSIC, que ara s'ha traduït en una nova web.

Font: CSIC (18/01/2008)