Publicat el

Disseny científic de webs a partir del seguiment de la trajectòria dels ulls

Christina Laun en el web de Virtual Hosting publica un article en què, a partir dels estudis sobre el seguiment de la trajectòria dels ulls en les pàgines web, recomana 23 accions a seguir a l'hora de dissenyar pàgines web. Us en relacionem les diverses accions i us en recomanem la lectura.
 1. El text atrau l'atenció abans que els gràfics.
 2. El moviment inicial dels ulls es focalitza a l'extrem esquerra superior de la pàgina.
 3. Els usuaris inicialment miren a la part superior esquerra i a la porció superior de la pàgina abans que moure la vista abaix i a la dreta (sembla ser que s'utilitza el patró en F: dues franges horitzontals seguida d'una franja vertical).
 4. Els lectors ignoren els banners.
 5. Els elements de formateig capriciosos són ignorats (a l'usuari l'interessa el contingut real de la pàgina).
 6. S'han de mostrar els números com a numerals.
 7. La mida de les lletres influeix en el comportament visual (fonts petites incrementen l'atenció en la lectura; fonts grans encoratgen l'exploració).
 8. Els usuaris només miren la subcapçalera si els interessa.
 9. La gent generalment explora petites proporcions de la pàgina.
 10. És millor utilitzar paràgrafs curts que llargs.
 11. De cara a la fixació visual, millor formats d'una columna que multicolumna.
 12. Els anuncis a la part esquerra i superior de la pàgina reben major fixació visual.
 13. Els anuncis situats prop del millor contingut són vistos més sovint.
 14. Els anuncis textuals són vistos amb més atenció.
 15. Les imatges més grans obtenen més atenció.
 16. Atrauen més l'atenció la visió de les cares netes en les imatges en què apareixen persones (i millor si són persones reals abans que models).
 17. Els titulars guien els ulls (assegureu-vos que no hi hagi elements que n'obstrueixin la lectura).
 18. Els usuaris dediquen molt de temps mirant butons i menús (són un dels elements més importants de la pàgina i cal dissenyar-los bé).
 19. Les llistes retenen l'atenció dels usuaris durant més temps.
 20. S'han d'evitar els blocs de text grans (cal fer més punts i apart i destacar certes parts dels textos).
 21. El formateix (negretes, caixes altes, cursives, colors, subratllats) pot atraure l'atenció, però s'ha d'emprar amb seny (un abús en dificultarà la lectura).
 22. L'espai en blanc és bo.
 23. Les eines de navegació treballen millor quan estan situades a dalt de tot de la pàgina.