Publicat el

Tabblo Print Toolkit: una nova eina d'impressió de pàgines web i blocs


Hewlett-Packard va llançar el passat 29 de juny un conjunt d'eines per als editors de llocs web i de bloggers per a la impressió dels seus llocs i que els visitants i lectors poden utilitzar. El servei, anomenat Tabblo Print Toolkit ('caixa d'eines d'impressió Tabbo') fa que els llocs web siguin més imprimibles i estèticament millors (lliures de barres d'eines...), alhora que permet que el lector pugui triar quines notícies (posts) vol imprimir (mitjançant caixes de selecció). Actualment el TPT només és disponible en les plataformes MovableType i WordPress.