Publicat el

El CSIC publica per internet les seves revistes científiques

El Consell Superior d'Investigacions Científiques ha iniciat l'adaptació a format digital de les 32 revistes científiques que edita en l'actualitat, de les quals 12 ja es publiquen per internet. Aquest projecte forma part de la seva adhesió a la Declaració de Berlin (gener 2006) sobre l'accés obert al coneixement de les ciències i les humanitats. El departament de publicacions del CSIC també ha iniciat un procés d'homogeneïtzació i modernització de les edicions impreses.
Font: La Vanguardia (20/07/2007)