Publicat el

Augmenta el nombre de persones que presenten demandes per veure la seva imatge a internet

Un article publicat al diari El Pais informa que el nombre de persones anònimes que presenten demandes per la publicació de la seva imatge per internet sense el seu consentiment està augmentant any rere any. La captació fàcil i la difusió ràpida d'imatges i de vídeos, així com el gran nombre de portals que acumulen arxius afavoreix la proliferació de situacions que vulneren la llei. Les demandes tenen en la majoria dels casos caràcter civil.

La responsable del Departament de Tecnologies del despatx d'advocats Legalia d'Oviedo, Natalia Muñiz Casanova, comenta que la Constitució reconeix els drets fonamentals a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, i que la llei orgànica 1/1982, de 5 maig, de Protecció Civil dels esmentats drets els desenvolupa. Aquesta legislació atorga a la persona el dret a impedir a un tercer la captació, reproducció i publicació de la seva imatge.

El consentiment per a deixar-se fotografiar no ha de ser necessàriament per escrit, ni a canvi de remuneració, però cal anar en compte, ja que el consentiment per a prendre la foto no implica la possibilitat de divulgar la fotografia per internet. Per tant, el titular del dret ha de consentir per a cada acte diferent, és a dir, captació, reproducció i publicació de les fotografies i per a cada mitjà.

Font: El Pais (1/7/2007)