Publicat el

¿Quin és el preu que els usuaris estan disposats a pagar pels continguts digitals?


Iclaves acaba de publicar l'estudi ¿Cuál es el precio que los usuarios están dispuestos a pagar por los contenidos digitales?, on aborda les característiques de la demanda de continguts digitals en el mercat espanyol. L'estudi es va presentar el dia 22 de novembre a FICOD.

Les principals conclusions de l'informe són:
  • Bona predisposició a pagar pels continguts digitals. En tots els tipus de continguts digitals analitzats hi ha una base destacada de persones disposades a pagar-ne una quantitat, preferentment en els models de descàrrega.
  • Per un preu inferior al del món físic. Els preus que els usuaris estan disposats a pagar són sensiblement inferiors als que es paguen actualment pel mateix contingut en suport físic.
  • Però amb nínxols d'alt valor. Els preus mitjans més elevats corresponen als continguts i models de distribució per als quals hi ha un major percentatge d'usuaris disposats a pagar.
  • Forta valoració de la qualitat del servei. Els usuaris valoren els serveis de qualitat enfront de l'oferta "no legal", en major mesura les dones i els joves.
  • Poc coneixement dels models basats en la reproducció en línia.
  • Major predisposició al pagament dels homes.
  • Totes les franges d'edat estan predisposades a pagar pels seus continguts d'interès.
Descàrrega de l'informe ¿Cuál es el precio que los usuarios están dispuestos a pagar por los contenidos digitales?

0 comentaris: