Publicat el

L'ús de llibres de text digitals millora els resultats acadèmics

Flickr

Un estudi realitzat per la Universitat Autonóma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull indica que l'alumnat que utilitza continguts digitals i ordinadors obté millors resultats que aquells que segueixen un procés d'aprenentatge amb el mètode tradicional. La investigació, titulada, Podem millorar amb les TIC els resultats acadèmics? ha estat realitzat per Pere Marquès, professor de Tecnologia Educativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Miquel Àngel Prats, professor de Tecnologies Educatives de la Universitat Ramon Llull i director del CETEI.
Els alumnes que han utilitzat de manera sistemàtica (segons la metodologia i planificació prèviament establerta amb l’adequada formació del professorat) els continguts didàctics digitals (en aquest cas els exercicis d’ortografia de Digital-Text) han obtingut una millora significativa dels seus aprenentatges i rendiment acadèmic, amb una mitjana del 20,5%. Els grups control han obtingut només una petita millora (3,9%), malgrat que sense significació estadística. I això ha estat així, perquè els alumnes dels grups experimentals han treballat més, és a dir, han realitzat molts més exercicis (de reforç, de repàs) dels que habitualment fan els alumnes quan s’utilitzen les metodologies tradicionals (sense TIC) per la seva demostrada motivació davant la naturalesa interactiva de les eines TIC. Per altra banda, destaquem que amb el suport de l’ordinador i els exercicis autocorrectius, tot això no ha suposat un treball extra significatiu per al professorat, sinó tot el contrari. A més, les TIC han pogut aportar la informació del progrés (traçabilitat) de l’aprenentatge de cada alumne de forma personalitzada.

Veure la memòria completa
Veure la presentació multimèdia

Font: UAB Divulga (octubre 2011)