Publicat el

Informe sobre l'ús de Facebook en el sector editorial

El blog Anatomía de la Edición acaba de publicar (7/4/2010) Primer informe sobre el uso de Facebook en el sector editorial. L'estudi ha detectat més de 130 editorials presents en Facebook, si bé s'ha centrat en les 52 editorials més importants en aquesta xarxa.

Entre altres conclusions, l'estudi assenyala que les oportunitats que ofereix Facebook a les editorials d'entrar en contacte amb els seus fans són enormes i demostra el gran interès que aquest canal està despertant en moltes editorials però segons els resultats gairebé la meitat en fa un ús incorrecte la qual cosa a la llarga podria ser perjudicial per a la marca. El 46,15% de les editorials no segueix cap estratègia de comunicació pel que fa al canal, la qual cosa perjudica la reputació de la marca de les editorials a Internet. Les editorials amb objectius més verticals i temes concrets (oposicions, assaig, infantil, etc.) tenen millors números que aquelles amb estratègies més horitzontals. A més, la bidireccionalitat entre fans i editorials està infrautilitzada i durant el mes d'estudi el 13,46% no registraren cap activitat.

El mateix blog publicà recentment (15/3/2010) el Primer estudio sobre el uso de Twitter en el sector editorial.

Font: Anatomía de la edición (7/4/2010)