Publicat el

Lector d'EPUB en el navegador Firefox


Michael Volz acaba de desenvolupar una extensió per al Firefox anomenada EPUBreader que permet llegir fitxers EPUB directament des d'aquest navegador, per tant sense haver de sortir d'aquest programa. L'extensió, etiquetada encara com a experimental, es pot descarregar en aquesta adreça. Actualment només funciona amb ordinadors amb sistema operatiu Windows.

EPUBreader permet llegir fitxers EPUB que estan a Internet o fitxers que estan en el propi ordinador (com el de la fotografia adjunta). Els fitxers originals EPUB són guardats en el propi ordinador de l'usuari (en la carpeta del perfil personal de Firefox) i, a més, un bookmark (ePub-Library) permet gestionar la llista de llibres llegits. Altrament, no pot llegir llibres amb DRM.