Publicat el

La indústria dels continguts digitals, en creixement


Segons les dades de l'últim Informe anual de los contenidos digitales en España 2009, elaborat per l'Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), la indústria dels continguts digitals a Espanya va facturar el 2008 4.982 milions d'euros, el 15,8% més que el 2007, alhora que els continguts digitals ja representen el 31% de la facturació total de la indústria de continguts (creixement anual del 3 per cent des de 2004).

La publicitat en línia és en un sector de fort creixement, amb una pujada del 26,5%, i la seva presència a Internet ja representa el 10% del total amb una facturació de 610 milions d'euros.

El sector de la música, afectat pel descens de la venda de CD, és testimoni d'una transició cap als escenaris digitals i de la consolidació de models associats a la distribució en plataformes en línia. Un dels mitjans per a la reactivació del sector són els serveis de ràdio d'escolta en streaming. Així, la venda de discos de música va decréixer un 12%, però la de cançons en línia i a través del mòbil es va incrementar el 8%. Dels 254 milions d'euros recaptats per la indústria musical, el 10,8 va procedir de la descàrrega de cançons de la xarxa i el 18,4 de la compra per telèfon mòbil.


Per al sector de les publicacions, la vessant off-line, segueix liderant el pes de la indústria, i encara que la vessant en línia ja ha registrat algun cas de vendes per a formats electrònics que superen les vendes tradicionals de llibres impresos, és un sector que disposa d'un ampli recorregut en la seva transició cap a la vessant digital.

El 2008 l'edició de llibres electrònics va registrar una pujada del 5,2% respecte al 2007, amb una xifra de facturació de 321,72 milions d'euros. El nombre de llibres digitals inscrits en l'ISBN va experimentar un fort augment durant el primer trimestre del 2009, ja que ascendien a més de 4.000, el que va suposar un 109% més respecte al primer trimestre de 2008.

El nombre d'usuaris de diaris digitals també va augmentar el 2008, el 24%, el que suposa que aquestes publicacions tenen 6,4 milions de lectors (gairebé la meitat d'usuaris de premsa tradicional). El volum de facturació de la vessant en línia de les revistes es troba en la fase incipient del seu desenvolupament, el que li dóna a la publicitat en línia una alternativa de mercat. Per a aquest format, el creixement dels ingressos el 2008 va ser del 44%.

La facturació del sector dels videojocs va créixer el 3,5%, fins arribar als 744 milions d'euros.

El mercat del cinema va facturar en el primer semestre del 2009 el 13% més que en el primer semestre de l'any anterior, cosa que demostra una revitalització d'aquest sector.

En el sector audiovisual, destaca el fort impuls a la penetració de la TDT, amb un nivell de penetració del 70%. Pel que fa al consum de vídeos a través d'internet, el 87% dels internautes (24,3 milions) els veu. El 53,6 % consumeix pel·lícules i sèries digitals, el 6,8% més que el 2007, i la majoria d'ells ho fan a través de la TDT i en mitjans en línia a través de streaming.