Publicat el

Es llança el cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya


Des del dia 20 de febrer de 2009 es pot consultar el Cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) que permet accedir a les descripcions dels fons documentals que es custodien als arxius comarcals i dels documents que els formen, sempre i quan es tracti de fons descrits i consultables.

Es poden fer cerques globals dels fons de tots els arxius de la Xarxa o bé només dels que es troben en un determinat arxiu. Amb l’opció Coneix els fons de l’arxiu es pot veure la Guia dels fons del centre agrupats per tipus de fons. Es poden fer cerques lliures o acotades, per tipus, nom i/o dates dels fons.

És previst que al llarg del 2009 s'incorporin nous fons i documents. Alhora, també s'associaran de forma progressiva les imatges d’una part dels documents que es descriuen.

Font: Generalitat de Catalunya (20/02/2009)