Publicat el

WikiMapia, la descripció del planeta Terra


WikiMapia és un projecte web 2.0 que pretén descriure la totalitat del planeta Terra mitjançant la combinació de Google Maps i una wiki (el projecte no està relacionat amb la Wikipedia o la Fundació Wikimedia). La web fou llançada al públic el 24 de maig del 2006. Des d'aleshores ha anat implementant noves prestacions, la darrera de les quals a l'octubre del 2008 en què millorà les possibilitats de participació dels usuaris.

WikiMapia permet que els usuaris afegeixin punts actius en qualsevol lloc del món, enllaçats mitjançant una nota que subministra informació sobre la localitat. Les notes poden escriure's en qualsevol dels 93 idiomes suportats per la web actualment. Qualsevol usuari pot afegir descripcions dels llocs, fotografies, vídeos, esmenar articles existents, esborrar-los (amb un cert control per part d'altres usuaris), etc.

Existeixen tres nivells d'usuaris: nivell 0 (no registrats o usuaris recentment registrats) que tenen opcions simples d'edició i algunes limitacions per a evitar vandalisme; nivell 1 (usuaris registrats) amb gairebé totes les funcions; i nivell 2 (usuaris avançats) amb totes les funcions i alguns privilegis administratius, com ara protegir articles, etc.

WikiMapia es pot incorporar en qualsevol web. Actualment la informació que hi és continguda és més aviat genèrica i, de vegades, poc precisa.