Publicat el

La indústria editorial crea TILO per a lluitar pels drets d'autor


El 14 d'octubre, dins dels actes de celebració de la fira del Liber de Barcelona, la Federació d'Associacions Nacionals de Distribuïdors d'Edicions (FANDE), la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) i el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO) varen crear un nou fòrum de reflexió i d'anàlisi sobre el món del llibre, anomenat el Taller d'Idees sobre el Llibre (TILO).

Els objectius d'aquest fòrum són facilitar la col·laboració entre els diferents agents que intervenen en el món del llibre i fomentar la consciènciació social i el respecte per la propietat intel·lectual.

La primera sessió de TILO, que s'esdevindrà a finals d'octubre, centrarà la seva atenció en el llibre electrònic i els canvis en els models de negoci que comporta la seva aparició.

FANDE agrupa associacions estatals en les quals s'integren distribuïdores majoristes de llibres i edicions; FGEE representa, gestiona, fomenta i defensa els interessos comuns dels editors associats; i CEDRO representa i defensa els interessos d'autors i editors de llibres i publicacions periòdiques, facilitant i promovent l'ús legal de les seves obres.