Publicat el

Internet desplaça la tv en horari de primetime

L'Online Publishers Association (OPA) Europe ha publicat (17/10/2007) els resultats de l'informe de consum de mitjans "At Work", a partir d'una enquesta realitzada en 6 països d'Europa: Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, i Regne Unit. L'audiència "At Work" es defineix com els usuaris que han accedit a internet des de la feina en els darrers 30 dies per motius diferents a la consulta del correu electrònic. L'estudi, que compara el consum d'internet, televisió, ràdio, diaris i revistes, mostra que internet continua essent el mitjà preferit per buscar informació durant el dia (84%), seguit de la ràdio (30%), premsa escrita (33%) i la televisió (4%). Un dels resultats més sorprenents és que el 2004, el 84% dels enquestats europeus es connectaven a internet durant el matí, i el 44% durant primetime (horari de màxima audiència de tv al vespre), el 2007 l'audiència del matí continua sent la mateixa, mentre que la del primetime ha crescut fins al 67%!, desplaçant la televisió. L'informe també revela que la gent passa més i més temps en-línia a la feina, sobretot per accedir a notícies i a informació. I existeixen diferències entre països, i així per exemple, si en general els usuaris "At Work" són majoritàriament homes de més de 35 anys, a Espanya predominen les dones i a França els usuaris tenen menys de 35 anys.
Una altra dada interessant és que el 2004 el 48% preferia internet per trobar informació sobre nous productes, xifra que el 2007 ha augmentat fins al 67%. La publicitat per internet és percebuda com a més innovadora, informativa i rellevant.