Publicat el

Educació i PC's Ultra Mòbils


El vídeo que pengem en aquest post no és nou. Ja fa uns mesos que es va publicar a la xarxa, però creiem que encara té el seu interès. El document és obtingut del lloc web oficial del UMPC i pretén il·lustar com estudiaran els infants de 12 anys que tinguin aparells UMPC. En la mateixa pàgina web hi ha altres vídeos que il·lustren l'adaptació dels UMPC a l'estil de vida de les societats modernes.
El Ultra Mobile PC (UMPC), o PC Ultra Mòbil, és un tablet PC desenvolupat conjuntament per Microsoft, Intel i Samsung amb sistema operatiu Windows o Linux. En realitat és una plataforma, per a la qual els fabricants poden dissenyar qualsevol model que vulguin; tanmateix, generalment els UMPC són més grans que els smartphones, els mòbils i les PDA's i tenen com a característica essencial la seva gran portabilitat. El 14 d'abril es va llençar una nova generació millorada dels UMPC, amb grans prestacions per internet.
El 2008 apareixeran en el mercat els MID o Mobile Internet Device, més petits, més barats, però amb menys prestacions que els actuals UMPC.