Publicat el

Semantico llança Scolaris, plataforma de publicacions acadèmiques digitals


La companyia britànica Semantico acaba de llançar (28/6/2012) Scolaris, una nova plataforma d'edició digital per a edicions científiques i acadèmiques. Scolaris constitueix una evolució del seu predecessor SIPP2, dissenyat per a gestionar obres de referència i diccionaris i que, a partir d'ara, disposa també d'una funcionalitat específica per al sector de les revistes acadèmiques.

Desenvolupat amb tecnologies semàntiques, ofereix a qui consulta diverses possibilitats de cerca de la informació, tant estructurada com no estructurada: vocabulari controlat, taxonomies (SKOS, RDF, OPML), sinonímia, cerca boleana i sintàctica, etc. Scolaris permet la personalització de la informació: RSS, alertes, etiquetes i marcadors, historial de cerca, salvar cerques, descarregar articles en XML i epub, etc. La plataforma disposa de suport natiu per a html5 i css3 i d'un disseny responsiu, que fa que la informació s'adapti automàticament (i responsivament) a diferents formats de pantalla: mòbil, tauleta, ordinador de sobretaula, etc.

De cara a l'editor, Scolaris disposa d'un mòdul estadístic de consultes i, mercès a la  seva vinculació amb SAMS, permet diverses formes de monetització del contingut: controla l'accés dels usuaris i de les institucions, gestiona subscripcions múltiples, incloent-hi pay-per-view, comerç electrònic, etc., i implementa l'anomenat "passaport roaming", que permet a qui consulta associar un mòbil/ordinador portàtil a una subscripció institucional, a fi de facilitar-li una major accessibilitat. Quant el sistema de gestió de contingut, Scolaris ofereix eines per a gestionar les càrregues de documents en XML i d'imatges, la seva previsualització i visualització definitiva, etc.

Font: Semantico (28/6/2012)