Publicat el

Neix a Xile WikiEduca, una enciclopèdia per i per als professors


El passat més de novembre nasqué a Xile WikiEduca, una enciclopèdia per i per als professors. WikiEduca és una comunitat d'ajuda a professors i educadors de Xile, on es podran trobar materials, planificacions, consells i continguts per a l'aula, creats per ells mageixos.

La idea és generar una comunitat on es pengi material educatiu destinat als professors i als alumnes. Els propis mestres són els que generen contingut utilitzant el cocepte col·laboratiu tipus wiki, propi de la web 2.0. A més, alumnes i pares també poden accedir a la web per consultar i solucionar dubtes.

Ultra diverses prestacions típiques del programari wiki, hi ha dues grans maneres per accedir als continguts de la web: mitjançant la cerca de paraules en el títol o en qualsevol part d'un article i accedint al curs i a l'àrea d'aprenentatge.