Publicat el

Hewlett-Packard anuncia el seu primer prototip de pantalla electrònica flexible


Hewlett-Packard i el Flexible Display Center (Centre de Pantalla Flexible) de la Universitat de l'Estat d'Arizona han anunciat (8/12/2008) el seu primer prototip assequible de pantalla electrònica flexible.

Les pantalles flexibles són pantalles d'ordinador semblants al paper però fetes gairebé en la seva totalitat de plàstic. La nova tecnologia permet que aquests suports siguin transportables més fàcilment alhora que consumeixen menys energia que les pantalles dels ordinadors d'avui dia. La producció en massa d'aquests suports pot permetre la producció d'ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents, llibres electrònics i altres dispositius amb uns costos molt més baixos, ja que la pantalla és un dels components més costosos.

El prototip ha estat creat emprant la tecnologia SAIL (Self-Aligned Imprint Lithography, litografia d'impressió autoalineada) inventada pels laboratoris de HP. Aquesta empresa no diu quan aquesta tecnologia podria entrar en el mercat de masses.

HP amb aquesta presentació s'afegeix a la llarga llista de creadors de prototips de paper electrònic flexible (per a veure altres prototips, consulteu aquest article de Beat).

0 comentaris: