Publicat el

El Mercat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya: 2007-2010


El passat dia 20 de maig es va presentar en el marc del Bdigital Global Congress de Barcelona l'estudi "El Mercat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya: 2007-2010", el primer informe sobre el sector TIC a Catalunya.

Elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i amb la col·laboració de l’empresa Penteo, fa una anàlisi detallada de la situació actual del mercat de les TIC a Catalunya i una previsió de la seva evolució fins al 2010.

L’estudi proporciona una avaluació quantitativa que permet conèixer amb detall la distribució i dimensió del mercat TIC a tot el territori català, i ofereix un nivell de concreció i segmentació que possibilita el disseny i la promoció d’iniciatives per a la consolidació i creixement del sector a Catalunya. En aquest sentit, l’informe destaca el subsector de les comunicacions com el més significatiu en termes de producció dins el sector TIC actual i apunta com a subsector amb més potencial de creixement el dels serveis TIC.

La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya és una entitat privada creada el 2003 amb la finalitat d'ajudar els agents socials, especialment les administracions públiques, en la presa de decisions relatives al desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement a Catalunya.

Font: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya
Vegeu l'informe final (pdf 1,85MB)