Publicat el

AETIC i EVERIS presenten el seu informe sobre les TIC en l'empresa


L'informe "Las Tecnologías de la Sociedad de la Información en la Empresa Española 2006", elaborat per setè any consecutiu per l'Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Aetic) i la consultora Everis, a partir de 3.649 entrevistes en un univers d'un milió d'empreses de tots els sectors i comunitats autònomes, mostra un estancament en l'ús d'internet i la penetració de la informàtica. A continuació us presentem un resum de l'informe que es va presentar el 18.9.2007.
Gairebé el 70 per cent de les empreses de l'estat valoren positivament l'aportació de les tecnologies de la informació al desenvolupament de la seva activitat.
Pel que fa a la signatura electrònica, prop de 270.000 empreses de l'estat compten amb signatura digital per a la presentació de documents, declaracions i altres tràmits, el que suposa un 10% més que en l'any 2005. A més, unes 97.000 empreses emeten factures electròniques, el que implica que l'ús d'aquesta pràctica s'ha quadriplicat en relació a l'any passat, a pesar de ser encara molt minoritària.
El 88,1% de les empreses disposa d'almenys un ordinador per al seu treball diari, el que suposa una dada similar al de l'any anterior. Totes les empreses amb més de 50 treballadors disposen d'ordinador, mentre que les més petites que ho posseïxen representen el 84,8 per cent. Per sectors d'activitat destaquen en aquest indicador, la informàtica, I+D+i, els serveis informàtics, segurs, igual que gairebé totes les companyies de serveis a empreses. Per contra, els sectors menys informatitzats són comerç, hostaleria i indústries bàsiques.
D'altra banda, els resultats de l'informe evidencien que s'ha incrementat el nombre d'empreses que externalitzen el manteniment d'equips informàtics en 10 punts percentuals, al mateix temps que es registra una reducció del nombre d'empleats dedicats a aquesta àrea, passant del 39% el 2005 fins al 35,3 % el 2006.
De la mateixa manera, l'informe revela que l'ús d'internet per part de les empreses també ha sofert un estancament, mantenint-se el mateix percentatge d'empreses amb accés a la xarxa que el 2006.
El tipus de connexió més comuna és l'ADSL, triat pel 92% de les empreses que tenen internet. A més, la recerca d'informació continua sent l'activitat ocupada amb major freqüència, amb el 91%, seguida de la realització d'operacions bancàries, 78%, i la comunicació amb proveïdors i clients, amb el 76%.
Quant a la possessió d'una pàgina Web, un total del 41,7% de les empreses tenen pàgina pròpia el que suposa un creixement de gairebé 4 punts en comparació de l'exercici anterior. L'ús del comerç electrònic ha experimentat un lleuger creixement superior als dos punts el 2006. Així, el 33% de les companyies que utilitzen el comerç electrònic no són compradors i només el 6,3% ho utilitza com mitjà de venda dels seus productes o serveis.
Finalment, l'estudi mostra que per al 62,8% de les empreses, la inseguretat és el principal fre per al desenvolupament del comerç electrònic.

Font: AETIC (19/9/2007)