Publicat el

Models de negoci (III): Conclusions


En els articles anteriors hem tractat dos casos, PlayTales i Nosy Crow, dos models de negoci oposats: guanyar per volum o per qualitat. El principal repte de PlayTales ha estat crear un fons editorial prou ampli i amb novetats constants per a mantenir als seus usuaris enganxats a la plataforma. Això fa que de cara a l’usuari una mica més exigent tot el contingut sembli igual. Malgrat la diversitat d’estils gràfics i de temàtiques dels contes, la impressió final és que tant se val quin sigui el conte escollit perquè tots aporten el mateix: simplement entreteniment. Però amb una única aplicació, que funciona com a botiga de tot el seu contingut, PlayTales ha aconseguit més visibilitat que haver de promocionar cada conte individualment dins l’App Store. Amb una única marca, els esforços de màrqueting es poden concretar molt més, sense dispersar-se a les xarxes socials o haver de crear diferents microsites. I el que s’ha convertit en el principal avantatge: posicionar sempre la seva aplicació al Top 10 de l’App Store.

Des del punt de vista de l’autor, l’opció de publicar amb PlayTales no ha resultat molt atractiva. A part que no acostumen a acreditar l’autoria a la portada de l’aplicació, la remuneració generalment és a preu tancat i sense royalties. A més, com ja hem comentat, no es promocionen ni els autors ni les obres, sinó la plataforma. Tampoc ha suposat per a les editorials un mitjà de publicació atractiu. En el moment inicial, quan el mercat d’aplicacions infantils estava començant, podia ser interessant per a l’autor o les editorials posicionar-se amb l’ajut de Touchybooks. Però a la llarga no ha representat cap més avantatge, ni a nivell econòmic ni en promoció. Tanmateix, tot això pot canviar aviat amb el PlayTales Builder que veurà la llum properament. Parlarem amb més detall d’aquesta i d’altres iniciatives quan tractem el tema de l’autoedició. I també tornarem amb Nosy Crow quan parlem del tema estrella: els preus.

Per als editors independents, Nosy Crow és el model a seguir: publicar apps molt cuidades tenint molta cura dels detalls i amb il·lustradors reconeguts. I perquè han sabut crear una imatge de marca en un mercat que es mou per volum i no per fidelitat. Però també ens fixem en el model que aporta PlayTales perquè han aconseguit consolidar una plataforma econòmicament viable. I això, per als qui  fem una aposta decidida i única pel format digital, sabem el difícil que és d’aconseguir.


Lluís M. Abián
Il·lustrador i director d'iLUBUC