Publicat el

Oportunitats de Distribució Digital Internacional per al Sector Editorial


L'Instituto Español de Comerció Exterior (ICEX) acaba de presentar (19/2/2012) l'estudi Oportunidades de Distribución Digital Internacional para el Sector Editorial que ha estat realitzat amb la col·laboració de la Federació de Gremis Editors d'Espanya.

L'informe planteja com a objectius identificar les principals botigues en línia de llibres electrònics en el món per mostrar les possibilitats d'internacionalització de les editorials espanyoles i oferir una visió panoràmica del mercat global, les tendències, els reptes i les oportunitats de negoci. Aquests objectius apunten cap als autors, les editorials, ja siguin petites, mitjanes o grans i els nous agents del sector involucrats com empreses tecnològiques, de disseny, publicitat i màrqueting en línia.

L'abast de l'informe engloba els llibres electrònics si bé part de les recomanacions poden aplicar-se també a les publicacions periòdiques o les revistes digitals.

L'edició en paper tradicionalment ha de superar riscos com són la sobreproducció, les devolucions dels exemplars de les llibreries, l'elevat cost del paper i de l'emmagatzematge. Amb l'arribada del llibre electrònic es redueixen aquests costos associats a l'edició i la distribució digital. L'edició digital possibilita l'expansió dels editors al mercat global pel seu accés directe als consumidors d'arreu del món a través del canal d'Internet. Si bé és cert que de vegades les limitacions territorials de les pròpies botigues en línia no permeten la compra des de tots els països, la tendència s'orienta cap a un ecosistema global. 
És en aquest moment de l'any en què les principals plataformes, ja siguin d'origen purament en línia (Amazon), físic (Casa del Llibre) o editorial (Planeta), estan implementat els seus plans d'expansió, llançament de dispositius de lectura associats o plataformes de comerç electrònic propis, de manera que l'oferta està reajustant els seus models de negoci en aquesta nova etapa del salt a l'entorn digital.
Estudi: Oportunidades de Distribución Digital Internacional para el Sector Editorial (pdf)