Publicat el

iTranslate4.eu, un traductor directe entre llengües


En versió encara beta, iTranslate4.eu tradueix directament entre 62 idiomes, 46 dels quals (oficials i no oficials) de la Unió Europea. La característica principal del traductor és que no passa els textos per l'anglès, sinó que els tradueix directament de llengua a llengua. iTranslate4.eu és cofinançat al 50% per la Unió Europea i és obra de l'investigador hongarès Laszlo Tihanyi.

El fet de ser públic i sense ànim de lucre ha fet que diverses empreses cedeixen els seus motors de traducció: Systran, Promt, Linguatec, MorphoLogic, Amebis, Sunda, pwn.pl, SkyCode i Trident.

Després d'un període de proves, iTranslate4.eu ha implementat uns serveis de pagament adreçat a les persones o institucions que fan un ús intensiu del traductor (7 € al mes) o als qui volen disposar de funcions especials. L'eina permet traduir frases, pàgines web, disposa d'api's per a la seva instal·lació i permet obrir sales de xat i convidar-hi altres usuaris, on les intervencions són traduïdes immediatament.