Publicat el

Mokzui: creació de llibres col·laboratius


Mokzui és una plataforma web creada l'abril del 2007 que es presenta amb l'objectiu de facilitar la publicació de llibres sense la intervenció d'editorials, promoure la creació de llibres col·laboratius i proporcionar als autors una eina que permeti publicar i aconseguir beneficis de les seves obres amb un mínim esforç.
El lloc web fomenta la col·laboració dels usuaris en la redacció dels llibres mitjançant dues maneres: l'autor pot iniciar de bell nou un llibre dins d'una de les diverses categories temàtiques que ja hi existeixen, o bé situar-se en un dels llibres que ja estiguin començats i continuar-lo afegint-ne nous capítols. En aquest darrer cas, perquè un capítol nou vegi la llum ha d'haver estat aprovat per més de la meitat dels autors dels capítols anteriors. Per a participar en la redacció de llibres cal haver-se registrat a Mokzui. L'autoria és repartida proporcionalment en funció del nombre de capítols que hagin creat els autors. Els diversos paràmetres del llibre, com ara el nom, la coberta, l'extensió... són consensuats per tots els autors.
L'eina també permet rendibilitzar econòmicament els llibres, de manera que els pagaments per venda de llibres es poden realitzar per transferència bancària, amb PayPal o Google Checkout.
Només es fan lliuraments de còpies impreses dels llibres a l'Estat espanyol.